Uncategorized

Intyg om säker vatteninstallation

Utan kvalitetsdokument är det ingen som vet vad som finns eller inte finns bakom kaklet. För den slutsatsen står Plus i Sveriges Television. Auktoriserat VVS-företag.

VVS-montörer och arbetsledare med branschlegitimation. För kunden är det viktigt att de installationer man beställer dokumenteras.

Jul När Skellefteå kommun handlade upp värme- och sanitetsservice ville man få ett intyg som visade att ”anbudsgivaren ska vara auktoriserad enligt branschregler säker vatteninstallation ”. Säker Vatteninstallation har . Konsumentprogrammet Plus berättade nyligen om . Kontaktperson Costa Lundgren. Adress Kilian Zollsgafrun 27D. Inkoppling till rörsystem.

Enbart auktoriserade VVS- företag kan skriva intyg.

Intyg och avvikelserapport. När installationen är klar dokumenteras det i ett kvalitetsintyg som lämnas över till beställaren. Krav på kontroll och dokumentation. Ett auktoriserat VVS-företag har ett skriftligt åtagande om . Sep Besiktningar har visat att VVS-företags intygs- och avvikelserutiner behöver förbättras. Detta gör att ett fortsatt kontrollsystem är nödvändigt.

Inga övriga intyg eller diplom utfärdas för denna kurs. VVS-installationer, såsom BBR . Branschreglerna innehåller krav på företaget, krav på montörer och arbetsledare, krav på leverantörernas monteringsanvisningar och krav på att installationen dokumenteras på ett särskilt intyg. För att en installation ska uppfylla branschreglerna ska den uppfylla följande: En säker vatteninstallation är en installation som är . Utföranderegler, minimera. Då är också föreskrivna kontroller genomförda och ett intyg är överlämnat till beställaren.

Objekt: Badrum och tvättstuga. Kund: Torbjörn Chami och Maria Edholm Chami. Arbetet omfattar: vys-installation i samband med badrums- och . Medlem i organisationen säkert .