Uncategorized

Infiltrationskassett

Infiltrationskassetter som passar bra till efterpolering efter reningsverk. Denna lösning fungerar även till att ta hand om dräneringsvatten. Varje kasett rymmer 3liter.

Det går att koplla ihop flera på längden eller ovanpå varandra. Allt inom enskilt avlopp och avloppsrening – slamavskiljare (förr trekammarbrunn ), slutna tankar, minireningsverk IN-DRÄN Biobädd 5ce, IN-DRÄN biomoduler, pumpbrunnar, fosforfällor m m.

Gratis dimensionering av ditt avlopp! Ny kompakt kassett för infiltration. Ny förbättrad version av kompakta kassetten för infiltration. Septic Compact, infiltrationskassett.

Internationell tillverkare av plaströr och plastrördelar. Produktområden markavlopp, inomhusavlopp, elinstallation, tryckvatten, dränering, kabelskyddsrör och infiltrationssystem. Tillgängligt i PVC, PE och PP.

Det mest geniala uppslaget är ofta överraskande enkelt – när idén väl dyker upp. INFILTRATIONSKASSETT 40T. PIPELIFE SEPTIC COMPACT II KOMPL INF. Har ni det till allt eller bara till BDT? Hur stora blev era bäddar?

Tänk på att tanken bör tömmas minst en gång per år beroende. Avstånd till väg och fastighetsgräns – minst m. Brunnar, betäckningar, brunnstillbehör utomhus. För att klara tons axeltryck skall kassetten installeras på minst 8mm djup med en max installationshöjd av meter.

Speciella anslutnings-adaptrar finns för innerdiametrar. Problemet är att min brunn ligger i en slänt i utkanten på tomten och det sluttar ganska mycket runt omkring så det är svårt att få plats . Normalt rinner sedan vattnet från trekammarbrunnen vidare till en stenkista eller en så kallad infiltrationsanläggning. Andra typer av rening av vatten från . Att ställa på sandbädd för att kunna ta hand om bakterier (efterpolering). Ibland kan det dock ställas särskilda krav som gör att efterpolering krävs.

Graf minireningsverk klarar nivåerna för hög skyddsnivå utan att efter polering behövs.