Uncategorized

In drän biobädd 5ce

Denna markbädd måste alltid ha fosforfälla om man ska ha WC vatten inkopplat oavsett miljökrav. Här sker den biologiska reningen och efterpoleringen. Så snart vatten kommer från slamavskiljaren börjar den biologiska floran (biohuden) att växa till i IN-DRÄN. Normalt är reduk- tionen av . Biobädd 5ce :s översta delar.

MINIRENINGSVERKET FÖR DIG SOM INTE HAR AVLOPP SOM HOBBY!

Kan installeras i mark, ovan mark, på berg etc. Redan de första dagarna er- hålls en reduktion av organiskt material, och efter ca en vecka stabiliseras reduktionerna på en hög nivå. Ett enkelt sätt att skydda din miljö – förnya ditt avlopp. Antingen finns ett krav från myndigheterna eller så vill du skydda din miljö.

Avloppsvattenrening handlar om miljöskydd i det stora perspektivet, . Testerna har genomförts under förhållanden som motsvarar vårt kalla klimat, med utmärkta re- sultat. Reningen består av kemisk fällning och en prefabricerad markbädd. Du läser detta för att du vill rena ditt avloppsvatten.

Enligt FANN har testen gjorts under . Vid inkoppling av WC rekommenderar vi att man tecknar serviceavtal för EkoTreat fosforfällningsenhet. Fann in-drän biobädd och det verkade smidigt bara att gräva ner. Paketet innehåller: st slamavskiljarpaket ESA(kbm slamavskiljare, EkoTreat forsforfällningsenhet). FANN minireningsverk tar hand om allt avloppsvatten från ett hushåll (upp till personer). Minireningsverket finns i två utföranden: för toalettvatten eller för BDT ( Bad-, disk- och tvättvatten).

Nu finns en kompakt och lättanvänd CE-märkt avloppsanläggning som uppfyller de strängaste reningskraven. Hög skyddsnivå – utan efterpolering. Minimal skötsel och driftskostnad. Bäddens storlek endast m2.

HÖG SKYDDSNIVÅ – MARKBÄDD. Dersom WC i tillegg kobles til avløpet, skal bunnfelling av fosfor med EkoTreat . IN-DRÄN (II karta) technologija naudoja labai didelį paviršių bakterijoms vystytis, kuris kartu užtikrina labai gerą jų aprūpinimą deguonimi. Mes nuolat tobuliname biologinio valymo procesą – įranga mažėja ir ją vis lengviau . Detta är en digital publikation som presenteras genom E-MAGIN.

System infiltracyjny III generacji – moduły IN-DRÄN Plus, Pakiet KPlus. Złoże gruntowe (żwirowo-piaskowe)-moduły IN-DRÄN, pakiet K84. Optymalne rozwiązanie dla 4-5cio osobowej rodziny, dzienna przepustowość 8l.

BJÖRNFOTEN 1:- Björnfoten 19. FANN och SKT bildar nordens ledande aktör inom alternativa avloppslösningar – Northern Environmental and Water Solutions. En fungerande reningsanläggning är det bästa för miljön och ger en nöjd konsument. Så här enkelt och smidigt kan det vara att installera en CE-märkt avloppsanläggning med 10-års funktionsgaranti!

Bilaga B – Baga, villkor för processgaranti.