Uncategorized

Grundfos ejektor

Det anbefales at tilslutte en tryktank på pumpens afgangsside for at kunne opretholde et passende tryk ved tappestedet. Vand pumpes ned igennem spæderøret (A) og sien (B) til dysen (C). Vandet forlader dysen med stor. Helt av brons med munstycke av rostfritt stål.

Passar till CR-DW pumpar. Användning av sugledning.

Om brunnens kapacitet är lägre än pumpkapaciteten kan torrkörning av pumpen motverkas med hjälp av en sugledning som monteras under ejektorn. För att möjliggöra detta byts ejektorsilen (E) ut mot en särskild gängnippel. Försäljning av VVSprodukter på nätet.

Om sugrör önskas utbytes bottensilen på ejektorn mot en nippel typ M med invändig gänga G25. Installation and operating. CRI – -DW -F -I -E -H QQ . Mi, a GRUNDFOS , egyedli felel–ssÃggel kijelentjk, hogy az JP. d for at bestille varer.

Brødrene Dahl tager forbehold for trykfejl, mangelfulde informationer mv.

Sikker E-mærket VVS- butik. EJEKTOR GRUNDFOS fra FINN. Pumpen och motorn är torruppställda, vilket innebär att pump och elkablar inte behöver sänkas ned i djupa, trånga borrhål.

CR DW är torruppställd och kompletteras med en ejektor som gör det möjligt . Alla rättigheter förbehålles. Logistik-volumen (ltr.) 0. Berigelsesstatus, I gang. Wasserversorgungssysteme. Utan självspädande anordning.

Der Zufluß zum Injektor von der Druckseite wird unterbunden. Ejektor pump för djupborradbrunn typ CR DW. In(E)jektoren hängen vielen Zeitgenossen zu hoch, einem. Ersatzeile, Verschleißteile und Zubehör zur Grundfos Gartenpumpe JP und JP 6.