Uncategorized

Grundfos cirkulationspump luftning

Hjälp: Det låter om min cirkulationspump. Försäkran om överensstämmelse. GRUNDFOS ALPHAcirkulationspump. Avluftning av värmesystem. Har en år gammal Nibe 310p och har senaste dagarna tyckt att det varit en väldigt stor diff mellan framledningstemperaturen på kanal och beräknad framledning på kanal 10.

Började misstänka att cirk.

Jag brukar ha den på läge då radiatorerna brusar på läge 3. Pumpinställningar och pumpkapacitet. Förhållande mellan pumpinställning och pumpkapaci- tet. Tekniska data och inbyggnadsmått. Välj fabrikat och modell i formuläret ovan.

Så fungerar din fjärrvärmecentral. Fel hastighet på cirkulations- pumpen. Grundfos ersättningspump.

Justera (se infoblad för cirkulationspump ). Bland annat funktionen AUTOADAPT som automatiskt anpassar sig efter systemets behov för optimal drift med lägsta energiförbrukning. Mer info om ALPHAoch AUTOADAPT . Pump med avluftningsfunktion. Detta problem löser en avluftning , se punkt 1. Det mekaniska knackljudet orsakas av pumphjulet som kommer i obalans på grund av pålagring i . Montera alltid luftning på högpunkter. Följande utrustning kan behöva din kontroll och tillsyn årligen. Cirkulationspump radiatorkrets:.

Vid Thermotechs projektering beräknas flöde, tryckfall och vilka framledningstemperaturer som krävs för att täcka rum- mens effektbehov. Fördelarshunten används tillsammans med Roth. VF Ventil (dim. mm insex) ska endast användas vid anläggningar med lågt till- gängligt drivtryck från primärsidans cirku – lationspump. Avrundat till hel förpackning.

Anslutning tillopp golvvärme Ginv.