Uncategorized

Fosforfälla under diskbänk

Fosforfälla enkel att installera under diskbänk ! Ytterligare frakt kan tillkomma om. Pumpen monteras smidigt på en dunk med flockningsmedel, som placeras under diskbänken. Ett larm indikerar när det är dags . Då doseras fällningskemikalien till ledningssystemet, till exempel i tvättstugan eller under diskbänken , i toaletten eller vid slamavskiljaren.

Det kemfällda slammet samlas upp i slamavskiljaren. Enbart kemisk fällning uppfyller inte normal skyddsnivå (läs mer till höger). Kemisk fällning ingår också som en av processerna i ett . Tänk på att det krävs en större slamavskiljare än vanligt då kemfällning medför en ökad slammängd. Pump inklusive behållare för flockningsmedel placeras smidigt under diskbänken.

Ofta tillsätts fällningsmedlet till ledningsnätet, t ex under diskbänken eller i tvättstugan, men doseringen kan även ske direkt i slamavskiljaren. Välkommen in till en riktig VVS-leverantör! Avloppsanläggning hög skyddsnivå.

Tex under diskbänk eller . Kemdoserare att placera på utloppsledning från hus. Clean Easy Pump är en enkel och billig lösning för montering på befintliga avloppssystem. Allt inom enskilt avlopp och avloppsrening – slamavskiljare (förr trekammarbrunn ), slutna tankar, minireningsverk IN -DRÄN Biobädd 5ce, IN -DRÄN biomoduler, pumpbrunnar, fosforfällor m m. Gratis dimensionering av ditt avlopp! EkoTreat monteras enkelt inomhus.

Lämpliga anslutningspunkter är under diskbänken , vid toaletten, vid duschen. För att en enskild avloppsanordning ska rena avloppsvatten på ett bra sätt och bli långlivad är det viktigt med regelbunden kontroll och skötsel. I det här informationsbladet hittar du tips och råd om hur du ska sköta din avloppsanordning. Råden gäller främst anordningar med slamavskiljare och infiltration eller markbädd . Blandat avloppsvatten är benämningen då gråvatten och svartvatten är blandat. Detta är det vanligaste sättet att rena avloppsvatten i svenska hushåll.

Den grundläggande principen för en infiltrationsanläggning är att. Med infiltration Med markbädd Med fosforfällning. I en infiltrationsanläggning renas avloppsvattnet . För att uppnå en högre reningsgrad av fosfor kan ett extra reningssteg bestående av en fosforfälla komplettera avlopps- anordningen.

En del monteras in i bostaden , t ex under diskbänken , och doserar kemikalier till slamavskiljaren för att fälla fosfor. Det finns olika varianter av fosforfällor på mark- naden.