Uncategorized

Förhöjda sockervärden

Förutom diabetes kan förhöjda blodsockervärden också bero på andra sjukdomar som innebär att kroppens energisystem är stressat. Det kan till exempel handla om en kraftig infektion, hjärtinfarkt, någon sjukdom som påverkar hormoner från binjurar eller hypofysen eller en sjukdom i bukspottskörteln eller levern. Ordentligt förhöjt blodsocker, nära eller över 1 ger ofta symptom såsom ökade urinmängder och törst.

Kroppen får därför lättare vätskebrist = ökad törst. Till skillnad från för ett lågt blodsocker ger ett tillfälligt förhöjt blodsocker sällan några märkbara symtom eller leder till behov av åtgärd. Om du gör egenkontroller av blodsockret kommer du snart att märka hur just din kropp fungerar.

Och kom ihåg – ditt intresse för att göra något åt ditt förhöjda blodsocker är den bästa förutsättningen för att lyckas. Värden närmare eller mer betyder hög risk för ketonförgiftning (syraförgiftning, ketoacidos). Svår ketonförgiftning kan vara livsfarligt. Kontakta sjukhus direkt om både ketoner och blodsocker är förhöjda ! Hur gör man vid olika keton- och sockervärden ? Med en bra behandling förebygger du att sockervärden stiger alltför mycket. Ett mycket förhöjt blodsocker som utvecklas under ett par dagar kan orsaka ett akut livshotande tillstånd.

Högt blodsocker drabbar alla patienter med diabetes, eftersom det är just förhöjda blodsockervärden som vi kallar för diabetes. Har du typ 1-diabetes och får kraftigt förhöjt blodsocker kan tillståndet snabbt ( inom ett dygn i en del fall) leda till syraförgiftning eller sk diabeteskoma. Symtom vid diabeteskoma är andfåddhet, aceton- eller fruktdoft, illamående och kräkning, törst . Eftersom symptomen på högt blodsocker är så vaga är det viktigt att kontroll av blodsocker sker regelbundet för att undvika långa perioder med förhöjda sockervärden. Vid lågt blodsocker är symptomen ofta tydligare.

Tidiga symptom för lågt blodsocker är till exempel: hunger, darrningar, blekhet, . I gruppen fanns diabetiker, personer med förhöjda blodsockervärden och de med normala eller låga nivåer. Sedan granskades bilderna av bedömare som uppskattade åldern på var och en. Resultaten visade genomgående att ju högre blodsockernivå, desto snabbare åldras . Allt fler har ett för högt blodsocker – utan att vara medvetna om det. Anledningen är att symtomen är diffusa och smälter in i det vardagliga livet: Man kan känna sig trött, vara törstig ofta eller ständigt behöva gå på toa.

Och det är inte bara överviktiga som kan få förhöjt blodsocker. En smal person som äter . Det kan finnas många förklaringar till varför du har högt blodsocker och vad som höjer blodsockret kan bero på många saker. Du kan ha en felaktig diabetesbehandling med insulin eller tabletter, det kan bero på att du äter för mycket onyttigt eller att du rör dig mindre än planerat.

Akuta sjukdomar och stress. Mammans blodsocker kontrolleras. Om sockervärdena är förhöjda gör man ett s. Belastningsprov görs inte på alla.

OGIT -test görs alltid på kvinnor . Diagnosen ställs genom att man påvisar förhöjda sockervärden i blodet under en längre tid samt socker i urinen.

Förhöjda halter av blodfetter är också vanligt förekommande. Katter har en speciell benägenhet att få förhöjda sockervärden vid stressade situationer varför ett enstaka taget blodprov som visar förhöjt blodsocker . Om det är en sten som sitter i vägen kan man ju få höga levervärden. Gallstenar får man ju av förhöjt kolesterol, se netdoktor.

Var proverna tagna efter att han hade ätit eller fastat? Om han ätit innan så förklarar det ju de höga sockervärdena. Det var många som ville ha svar på sina frågor om diabetes när Kerstin Brismar , professor i diabetesforskning, chattade med tittarna. Nya studier visar att det till och med räcker med att blodsockerhalterna är förhöjda – ett förstadium till utvecklad diabetes – för att risken för hjärtinfarkt ska.

Frågan är om blodsockerscreening, alltså massundersökningar där man letar efter personer med förhöjt sockervärde , skulle vara en bra hjälp för att . Om mamman har förhöjda blodsockernivåer i blodet leder det till ökade blodsockernivåer hos fostret eftersom glukos transporteras över till fostret via moderkakan. Fostret svarar då med att öka sin egen insulinproduktion för att kunna ta hand om den ökade mängden glukos (socker i blodet). Vi kan se att det är förhöjda sockervärden i Hildas urin, säger Yanka till Hildas mamma. Jaha, säger Hildas mamma.

Hildas mamma svarar inte. Detta leder till att barnet kraftigt . Läkaren tar fram Hildas sticka igen. Om det inte var mycket socker i Hildas kiss skulle stickan vara . Det får du vara utan, till dess att du är fri från snarkbesvär.

I godiskiosken: ”Gott och Blandat-påsen?