Uncategorized

Fann biobädd 5 minireningsverk

Biobädden är både enkel . Minireningsverk för BDT-vatten. Gratis dimensionering av ditt avlopp! Vid inkoppling av WC rekommenderar vi att man tecknar serviceavtal för EkoTreat fosforfällningsenhet.

Paketet innehåller: st slamavskiljarpaket. Du säkerställer dessutom att anläggningen .

Här sker den biologiska reningen och efterpoleringen. Självfallsenhet till efterföljande recipient. Komplettera med fosforfällningsenhet. Logga in för att se prisuppgifter. Fann in-drän biobädd och det verkade smidigt bara att gräva ner.

Ska du anlägga enskilt avlopp? Utförande: Kolli rörpaket. Avrundat till hel förpackning.

FANN BIOBÄDD KOLLI RÖRPAKET. Den valda artikeln har blivit ersatt. Ett riktigt lättskött minireningsverk. Baserat på IN- DRÄN teknologi.

Inget serviceavtal behövs . För rening av BDT-vatten kombineras. Så här enkelt och smidigt kan det vara att installera en CE-märkt avloppsanläggning med 10-års funktionsgaranti! En kompakt och lättanvänd anläggning med hög skyddsfaktor. Behandlar allt avloppsvatten, inklusive klosettvatten.

Anläggningen uppfyller de strängaste miljökraven. Tack vare det lilla formatet – endast m– går biobädden att installera på de allra flesta tomter. Installationen kräver ett . Vad händer vid strömavbrott, tillfällig överbelastning eller andra störningar?

Vid strömavbrott sker ingen kemdosering. Sämre fosforrening efter. Vad är anledningen till att det kan ske? Vattnet passerar alltid den passiva biologiska reningen i.

Två utbildningsdagar med tre experter från Avloppsguidens Fråga experten den -april i Karlstad. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. BioKube Venus pe är ett minireningsverk för hushåll. BioKuben ska kompletteras med separat slamavskiljare (mekanisk rening). Den biologiska och kemiska reningsprocessen är kontinuerlig och baseras på dränkta, luftade biobäddar.

Funderar på att bygga om anläggningen med marbädds moduler från fann och avsluta med en fosfor fälla. Om man inte vill ha en bädd så kan man använda minireningsverk typ baga easy. Fann har också två burkar som grävs ner först en slamavskiljare sen en biobädd som den heter.

Leverantörens fosforfälla FTM 9rymmer 5l filtermassa Polonite och är ett uppströmsfilter där vattnet från markbädden leds till botten i. Traditionella minireningsverk med biobäddar och ett kontinuerligt flöde kräver slamavskiljning. Klarar ofta hög skyddsnivå för fosfor, men beror av produkt. Vissa modeller klarar även hög skyddsnivå för kväve. Ytbehovet för rotzonsanläggningar.

Man fann att kvaliteten varierade mycket, men. Tekniska lösningar för enskilda avlopp. Planera ditt enskilda avlopp. Reningsanläggningar, hög skyddsnivå.