Uncategorized

Fann avloppssystem

Allt inom enskilt avlopp och avloppsrening – slamavskiljare (förr trekammarbrunn ), slutna tankar, minireningsverk IN-DRÄN Biobädd 5ce, IN-DRÄN biomoduler, pumpbrunnar, fosforfällor m m. Gratis dimensionering av ditt avlopp ! När vi beräknar belastningen utgår vi från att ert hushåll är fem personer eller färre. Vid infiltration och horisontell markbädd bör främst fingrus 2-mm användas. Betongsand 0-mm med d10.

Privata avloppssystem som är anslutna till gemensamma avloppsnät via pumpstationer. Kommersiella och industriella installationer där flödet måste regleras utan tryckdifferenser (t ex i fiskodlingar), eller där PVC-rörledningar krävs (saltvatten). Kemdoseringspump DPT är en enkel och billig lösning för montering på befintliga avloppssystem. Genom anpassad dosering av flockningsmedel får du din anläggning att uppfylla högsta nivå för miljöskydd. Pumpen monteras smidigt på en dunk med flockningsmedel, som placeras under diskbänken.

Vår verksamhet omfattar forskning och produktutveckling, tillverkning, försäljning samt utbildning inom området. EkoTreat fosforfällningsenhet används i både infiltrationer och markbäddar för att nå hög skyddsnivå avseende fosfor.

FANN minireningsverk 1 BDT. Här kan du som har en anläggning med en EkoTreat-enhet registrera din enhet, läsa mer om och skriva ut serviceavtal eller beställa flockningsmedel. I slutet av Juni såg jag att det.

Fann skriver att SA kan ta emot vatten från ett badkar på 3liter, om nu backspolningen fördelar ut 3liter på en h bör inte detta orsaka slamflykt, eller har jag fel? Jag har pratat med dem som . Håll ditt avlopp i topptrim och undvik otrevliga stopp i systemet. De vanligaste förekommande reningsteknikerna för avloppssystem , förutom slamavskiljning, är infiltrationsanläggning, markbädd och minireningsverk. Din VVS-butik hjälper dig att finna den rätta lösningen!

I vårt sortiment hittar du ett brett utbud av . Avloppssystem för en renare miljö! Stavsudda Handel agerar grossist för nedanstående produkter från bl. Vi lagerför ett brett sortiment med prisvärda, lågbyggda slamavskiljare, avloppstankar och kompaktinfiltrationer, . Enskilt avlopp är avloppslösningen i områden som inte har kommunalt avlopp.

Slutna tankar och slamavskiljare med infiltration är traditionella lösningar. Intresset för minireningsverk för en till flera hushåll utgör intressanta lösningar där hög skyddsfaktor råder. Vi erbjuder en bred flora produkter inom samtliga dessa .

Apr Konkurrenten Fann VA-teknik AB tycker också att man är väl rustad för förändringarna och har redan auktorisation för sina installatörer. Branschen upplever en osäkerhet i väntan på att lagförslaget ska börja gälla. Många slutkunder vill inte installera någon anläggning just nu eftersom . Kompakta markbäddar ( Fann – avloppssystem ). Leverantören Fann erbjuder kompletta avloppslösningar för enskilda hushåll.

Anläggningen består av en slamavskiljare (2m. 3. ) och markbädd från leverantören Fann. Systemet är anpassat för ett hushåll och renar både BDT- och avloppsvatten. IN-Drän Plus är ett komplett .