Uncategorized

Evergreen avlopp

Med närmare års erfarenhet från våra minireningsverk i drift, levererar vi idag en av marknadens mest pålitliga och driftsäkraste lösningar. Avlopp ska vara enkelt, något vi . Specialister på produkter och tekniker för avloppsrening Vi jobbar alltid för att hitta den bästa lösningen för dig. Handla här på hemsidan eller i någon av våra butiker och kontakta oss gärna för råd.

Du kan även träffa en lokal konsult för hjälp med enskilt eller större gemensamma avlopp , ansöks handlingar med mera.

BIOROCK – markbädd på burk. Beprövad och pålitligt, renar avlopp utan el. Att montera ihop verket efteråt var inte heller det lättaste. Under tiden hade vi ett tillfälligt luftburet avlopp till gamla brunnen. Grannarna lär nog minst ha firat med tårta då vi till sist fick bort . Enskilt avlopp , vad blev slutnotan?

Att installera minireningsverk på tomten är en populär lösning för att kunna ha eget enskilt avlopp utan att tumma på miljökrav eller andra lagar och regler.

Idag finns det många olika typer av . UV-rening av vatten har som avsikt att rena det utgående vattnet till badvattenkvalité eller bättre. Det är dock vissa unika egenskaper som . Nu kan ni sluta fundera på hur bra en infiltration eller markbädd renar. Installation vid Nordre Älv.

Arbetet ska inriktas på områden där behovet av minskad miljöpåverkan från enskilda avlopp är särskilt stort. Minireningsverk för hushåll installerat i Säve. Enheten är en allt-i-ett-lösning som sparar både installationstid och utrymme. I dagsläget finns inga specifika krav i lagstiftningen på enskilda avlopp i allmänhet eller minireningsverk i synnerhet. Anlita oss gärna för att besikta ditt enskilda avlopp eller om du har planer på att köpa en fastighet med enskilt avlopp.

Vi lämnar alltid fasta priser på besiktningar. BioCleaner ett lock måste öppnas. Vi har dränerat källare, bygga nytt enskilt avlopp samt terrassera tomten så den blir användarvänlig med gräsmattor och gångar som inte sluttar så kraftigt som i dagsläget.

Jul Som ledande leverantör av prefabricerade lösningar för avloppsvattenrening har vi glädjen att erbjuda en certifierad totallösning avsedd för BDT avlopp (Bad-, Disk- och Tvättvatten). Lösningen renar helt passivt . BDT på burk är en produkt lämplig för att rena BDT vatten från enskild fastighet.

Mark- och anläggningsarbete. Säljer fosforpumpar och fosforfällningskemikalie med installation utan eller med avtal. Försäljning av rörmaterial och grus. Evergreen – Biorock och.

Har genomgått diplomutbildning Små. Apr I takt med att enskilda avlopp får hårdare krav på reningsgrad blir minireningsverk för privatpersoner en allt mer populär lösning. Det nya loket ser ut som en sten och smälter snyggt in i naturen: Bio Cleaner är ett av marknadens mest beprövade . Jun Alltför många av de anläggningar som används för att rena enskilda avlopp är bristfälliga och släpper ut en rad ämnen som skapar övergödning i våra vattendrag. De enskilda avloppen utgör drygt procent av Sveriges avlopp , men släpper ut lika mycket övergödande ämnen som de övriga procenten . Världsnaturfonden deltar och berättar om arbetet för en friskare Östersjö.

Karta och vägbeskrivning.