Uncategorized

Ejektorpump problem

Hej, Har en anläggning med en gammal hydrofor och en minst lika gammal Grundfos ejektorpump (CPES 3-60). Kan det vara att backventilen sagt upp sig? Användarvisningsbild Micke W: Fler än inlägg: Blev medle13:35:3 . Vi fick då rådet att köpa en ny ejektorpump då den gamla var sliten.

Fick inte igång vattnet då heller… Drog upp slangen igen och satte en bottenventil på sugslangen nedanför ejektor, nu kom vattnet igång med bra tryck och hydroforen fylldes på minuter, vattnet försvann igen efter två timmar… Brunnen . Visste dock inte djupet på brunnen och vilket djup ejektorn hände på.

Lyfte upp och mätte båda djupen och försökte känna om ejektorn gick trögt när jag drog upp den. Kände inget problem vid lyftet så antog att djupvattenpump skulle gå bra att hänga på samma djup som ejektorn. Tanken inne är bytt för inte så länge sedan. Det sitter en ejektorpump som byttes ut för månader sedan. Vi funderade på dränkbar men kom, på något sätt, fram till att ejektorpump var bäst för oss :).

Ja, dränkpumpar avsedda för djupborrade brunnar har aldrig några problem med att klara de tryck man normalt vill hålla i en vattenledning. Pumpen går men inget tryck. Pumphus och slang måste vid första start vara vattenfyllda.

Kontrollera att samtliga kopplingar är helt täta, kontrollera även sugledning.

Paket som är lämpligt vid utbyte av äldre ejektorpump eller utbyte av befintlig djupbrunns- pump. Vi verkar fått problem med att backventilen i en Grundfos ejektorpump från 70- talet plötsligt börjat läcka. Eftersom problemet kommit plötsligt misstänker jag att det är nåt skräp som kommit in, snarare än att ventilen (metall mot metall?) blivit sliten. Efter många rusningar verkar den för tillfället tätat igen.

Nu upptäckte vi ett problem. Ejektorpump till vänster, gammal hydrofor till höger. Det är en så kallad ejektorpump som pumpar upp vatten ur ett borrat hål i berget genom att, nere i hålet i ett rör, spruta vatten uppåt i en kraftig stråle och på så sätt få med sig vatten upp.

Tänk på att vi som brunnsborrare inte kan garantera kvalitén på ditt vatten, endast kvantiteten. Däremot har vi kunskapen och verktygen att hjälpa dig om du skulle få problem. Forna tiders installation av en ejektorpump ovan mark har ersatts med en.

Den är lämpad både för små. Vanliga tekniska problem. När inget vatten kommer ur kranarna. Se efter om pumpen eller bottenventilen ligger under vat- tenytan. Om så är fallet är det inte brist på vatten i brunnen utan något fel på pumpen.

Fel på sugpump och ejektorpump. Den grävda brunnen förutsätter att det finns vattenförande lager på ett djup av högst 5–meter. Grävda brunnar anläggs oftast i egen regi då det inte finns företag i Sverige, som specialiserat sig på att gräva brunnar.

Med gynnsamma förutsätt- ningar och god utformning kan de fung.

Har ett jävligt allvarligt problem. Vad jag syftar på är att det kan vara. En rätt dimensionerad pumpanläggning arbetar som regel utan problem under en lång följd av år.

För att uppnå detta ska pumpen, sugledningen, tanken och tryckströmbrytarens inställning, vara i harmoni med varandra. Acceptera inte att pumpen startar ideligen eller att tryckskillnaden mellan till och frånslag är för stor. Jag bytte tank och blåsa . Lufta en hydropress – Göthes Sanitetslager AB. Stäng av strömmen till pumpen.

När vattnet slutat rinna, kont. Vid installation med ejektorpump (slangar till borrhål från synlig pump) kan problem uppstå med att pumpen tappar sugförmågan pga. För att säker- ställa pumpens sugförmåga rekommenderas en spädanordning typ ejektett. Vid större problem skall dock alltid felet .