Uncategorized

Dränkbar pump nivåsensor

Denna dränkbara pump lämpar sig för tömning av smutsigt vatten i bassänger och dammar, eller när ett oväder har satt källaren under vatten. Med omkopplingsbar nivåsensor mellan automatisk och manuell drift. Hej, Jag har dränering runt poolen, och i brunnen en pump med flottör.

Pumpen är väldigt opålitlig och ofta får jag manuellt rycka den upp och ned. Dränering: skarva tegelrör med plaströr för ökad.

Den steglöst inställbara nivåsensorn reagerar omedelbart på vattenkontakt och sätter igång pumpen. Med den elektroniska nivåsensorn kan kopplingshöjden ställas in fritt. Dränkbara pumpar för varierande applikationer används på byggarbetsplatser i gruvor och industrier samt inte minst för färskvatten och vattenrening. Vanligen används en dränkbar pump för länsning, dränering, avlopp eller spillvatten för media som renvatten, . Dränkbar länspump med inbyggt nivåreglage Tömning av pumpgropar, källare, grunder m. Robust dränkbar länspump med inbyggt nivåreglage med två driftlägen. Klarar att suga ned till mm (manuellt driftläge).

Rejäl smutsvattenpump som kan hantera partiklar upp till mm och har en inbyggd fördelarenhet som slår sönder större partiklar, något som gör den extra lämpad för avloppsvatten.

Dränkbar pump med flottörbrytare för automatisk start och stopp. Steglöst ställbar nivå via kabelfäste. För manuell drift sätt flottörbrytaren i fästet. Effekt 250W Max pumpkapa. Dränkbar avloppspump med vertikalt pumputsug och inbyggd flottör.

För användning i trånga utrymmen. Vid behov kan flottören stängas av. Pumpen är försedd med elektronisk nivåsensorn med ställbar kopplingshöjd. Lämpar sig för pumpning av kraftigt orent vatten, slam från avloppsvatten, septiktankar och gropar med . IQ- nivåsensor är steglöst inställningsbar och sätter automatiskt igång pum- pen vid kontakt med vatten.

Med självjusterande pumptider ser pumpen till att jobba i ett tempo som anpassas efter tillflödet. Pumpen är utrustad med inbyggd flottör för trånga utrymmen eller för att hålla vattennivån på en låg nivå. Grundfos EF AUTO ADAPT, en pump med semiöppet enkanalshjul och med inbyggd nivåsensor , vilket innebär att behovet av automatikskåp och nivågivare elimineras. Lämplig för pumpning av gråvatten och andra medier med ett ph- värde på 4-10. Ej avlopp från toaletter.

Den inbyggda nivåstyrningen består av en flottör som ger start och stoppsignal.

Pumpen har en inbyggd nivåstyrning av start och stopp. En inbyggd backventil säkerställer att det inte rinner tillbaka vatten i pumpstationen. Produktfördelar: Anslutningskoppling medlevereras med flera anslutningsalternativ.

V Smutsvattenpump dränkbar T. Leverans inom till dagar.