Uncategorized

Dränkbar avloppspump

Välkommen in till en riktig VVS-leverantör! Här hittar du kraftfulla dränkbara pumpar för alla vattentyper och användningsområden – alltifrån bevattning, tryckstegring och länspumpning till industriellt bruk. Vi erbjuder pumpar passande för de flesta applikationer.

Gråvatten: Förorenat vatten och orenat spillvatten ( exklusive toalettavloppsvatten). För att undvika igensättning, bör pumpar med fritt genomlopp .

För rent och lätt förorenat vatten. Klarar partiklar upp till mm. Dränkbar pump med nivåbrytare och pumphus i rostfritt stål. Lämplig för dränering och tömmning av rent eller lätt förorenat vatten. Med en dränkbar pump kan du på ett lätt sätt suga upp rent eller smutsigt vatten.

Så klart är pumpen ett perfekt hjälpmedel när du ska tömma din pool eller brunn. Eller du kanske har oturen att fått översvämmad källare? När du sänker ner din dränkbara pump stängs den automatiskt av när det är låg vattennivå.

Tappvarmvattenpump UP-N, Grundfos. Jämför priser och läs recensioner på Trädgårdstillbehör. Det säger sig självt egentligen, att vattnet alltid måste komma när man vrider på kranen. Vi har pumparna som gör att du kan fortsätta betrakta det som självklart. HX-serien består av kompakta, dränkbara renvatten- pumpar i sju olika storlekar.

Beskrivning av användningsområdet. Pumpar för privat eller kommunalt bruk. Kan med fördel sitta i ett tryckavloppsystem med flera pumpstationer. Dubbla mekaniska tätningar gör att säkerheten ökar och ger lång . ADL Kraftigt konstruerad avloppspump med kanalhjul. Kategori: Grund- och gråvattenpumpar.

BAV Pump för grund och gråvatten med friströmshjul. Dynasets dränkbara pump tömmer (pumpar) snabbt upp vatten. Dränkpumpen har ett mycket slitstarkt material vilken gör att den kan användas i vatten där det finns fasta partiklar som sten och grus till exempel. Perfekt att tömma diken, avlopp eller att använda vid muddring eller vid översvämning.

En sänkbar pump, sänkpump eller dränkbar pump , är oftast en form av centrifugalpump som har en hermetiskt tätad motor kopplad till pumpkroppen. Pumpen drivs av hydraulik .

Fördelar med denna pumptyp är att den klarar att pumpa upp vätska från betydligt större djup än vad en sugande . En dränkbar pump för tömning av smutsigt vatten i bassänger, dammar eller när ett oväder har satt källaren under vatten. Den steglöst inställbara nivåsensorn reagerar omedelbart på vattenkontakt och sätter igång pumpen. De håller på med dränering av mitt hus med isolering utanpå källarens mur.

Jag undrar vilken dränkbar pump som jag bör satsa på?