Uncategorized

Dränering runt platta på mark

Nu vill vi ju såklart sätta sista spiken i kistan och dränera runt huset vilket dem rekommenderat. Har hört och läst om hur många sätt som helst. Vilket tycker ni man skall köra på? Dränera om kring platta på mark ? I det följande ska vi peka på de viktigaste aspekterna när det gäller fuktskyddet vid platta på mark.

Inget talar för att hans rön har ifrågasatts).

Betongplatta är en bra husgrund. Om betongplattan anläggs på rätt sätt finns det inga risker med denna husgrund. Därför är det inte heller alltid nödvändigt med dräneringsledningar runt hus på sådan mark. Normalmorän och silt tillhör måttligt genomsläppliga jordar.

Står huset på dessa jordtyper passerar vattnet gropen i maklig takt, vilket innebär att det måste finnas en fungerande dränering runt huset. De tre huvudjordtyperna kan . Hej, Vi har inget direkt problem med fukt, men jag har planer på att gräva bort matjorden som ligger närmast fasaden på tre sidor. I FÖRRA ARTIKELN om fukt i huset redogjorde vi för hur många källarlösa hus som grundlagts med platta på mark , som drabbats av fuktskador pga fukt från marken.

I denna artikel följer vi upp med att. Många tror att dålig dränering är den vanligaste orsaken till fuktproblem, men det är en missuppfattning. Vi arbetar med Isodrän, ett svensktillverkat system för dränering.

En dränering runt huset gör man för att leda bort vatten. Markfukten däremot är svår att undvika. Vatten i vätskeform kommer underifrån som. Vid platta på mark och krypgrunder är det sällan brister i dräneringen som orsakar fuktproblem.

Ett av de absolut bästa sätten att skydda sig mot fuktskador på sin husgrund är att dränera på ett korrekt sätt och i denna dräneringslösning är det. Hur tjockt lager dränerande material – makadam för platta på mark. Detta är en vanlig storleksfördelning för en markbädd under betongplatta på mark.

Klicka här för att komma till det stycke i artikeln som specifikt behandlar en dränering av en platta på mark. Om du låter en fackman dränera runt en husgrund på till 1kubikmeter, kan ett sådant arbete ta någonstans mellan fem och tio dagar. Det här är platta på mark.

I mark runt och under ditt hus finns vatten och lerjord vilket betyder att din husgrund ständigt blir attackerad av fukten runt omkring. Platta på mark med uppreglat isolerat golv har historiskt varit den mest skadedrabbade i Sverige. En så enkel sak som stuprännor ska föra regnvattnet bort från huset och grunden men ändå skadas husgrunder av fukt och vattenskador, ibland för att vatten från exempelvis . Av denna anledning lägger man en s. Om det kapillärbrytande lagret under huset av någon anledning skulle fyllas med vatten, kommer finmaterial från underliggande markskikt att .

När du ska grundlägga en platta på mark så kännetecknas detta projekt av att marken måste vara jämn och fin. Idag är dränering ett mycket viktigt arbete som lägger grunden på exempelvis en bostad och tack vare en god dränering kan man faktiskt få en god inomhusmiljö då det. Läs mer om dränering av källarvägg här. Enkla beskrivningar om hur fukt uppträder runt huset, vad en dränering är och består av och vad ett kapillärbrytande skikt har för funktion.

Läs om hur du skyddar mot skadlig mängd vattenånga i källare, platta på mark och krypgrund i respektive informationsblad. Vid dränering av betongplatta eller krypgrund behövs dräneringsrör och makadam. Regnvatten ska ledas bort. Den bästa metoden för att skydda betongen är att vattna ytan, men detta kan utföras när ytan är tillräckligt hård för att inte skadas.

Vattna ej vid temperaturer runt nollstrecket, utan täck med plastfolie, som försvårar avdunstningen. Som skydd mot kyla använder du betongtäckmattor eller koppla . Här hittar du spelfilmer på hur du lyckas med en total källarrenovering. Filmerna är uppdelade i stycken olika moment. Du hittar material till att fuktisolera husgrunden .