Uncategorized

Dolda fel avlopp

När Bengt Forslund sålde huset trodde han att allt var klart – han och hans familj hade ju aldrig märkt något fel på huset. Läs hans berättelse och se till att samma sak inte drabbar dig. Vi går igenom vad som gäller när dolda fel upptäcks och vem som bär ansvaret. En säljare bör lämna köparen information om fel och brister som säljaren känner.

Mina kostnader blev relativt höga med tanke på alla spoltillfällen och nu firman som grävde om mitt avlopp.

Duscha eller att ta ett bad går inte då avloppet ej klarar så mycket vatten så det blir översvämning på golvet. Diskmaskinen och vask (som sitter på andra sidan väggen i köket) är också kopplat till detta avlopp. I bland (alltid) då vi kört diskmaskinen så svämmar diskvattnet upp på badrumsgolvet – inte trevligt . Avlopp kopplat till dagvatten – kan det vara dolt fel ? Trasigt avlopp = dolt fel ? Det gäller förstås oavsett vilken typ av fel det gäller – avlopp , badrum, elinstallationer, ventilation eller något annat.

Dolda fel: Vad är ett dolt fel vid husköp? När du köper en bostad har du så kallad undersökningsplikt.

Köper du hus eller lägenhet behöver du undersöka ditt nya boende för att undvika dolda fel. Som dolda fel räknas fel eller brister som funnits redan vid husköpet men som inte upptäckts trots noggrann besiktning. Ofta utelämnas ventilation, el, enskilt avlopp och murstockar.

Mannen menade att det inte rörde sig om dolda fel. Tingsrätten konstaterar dock att det i båda fallen rör sig om dolda. Frågor om så kallade dolda fel hör till de allra vanligaste till våra experter.

Här låter vi vår jurist, Robert Kiejstut, besvara ett antal olika. Det är svårt att definiera begreppet dolda fel , men det rör sig om fel som varken säljaren eller köparen kände till och som köparen vid en noggrann undersökning inte har kunnat upptäcka, eller borde ha räknat med om man ser till husets ålder, pris och skick. Andra vanliga dolda fel kan vara på dränering, avlopp eller ledningssystem som också är oåtkomliga ställen som kan vara svåra att undersöka.

En köpare får räkna med vissa fel på grund av husets ålder och typ av konstruktion. Till exempel kan den som köper ett gammalt hus . När jag redan första dagen använde badrummet så började det lukta avlopp. Det visade sig att anslutningsrör till handfaten hade fel dimension vilket innebar att avloppslukt trängde upp från avloppet.

I fråga om avloppsanläggningen anförde B. Avloppet från toaletten har en separat tank, medan övriga avlopp går till en trekammarbrunn med avlopp till en. N:s vittnesmål, normalt är minst år kan dess ålder vid köpetillfället, nio år, inte medföra att B.

Fel som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet är inte dolda. Vanliga dolda fel är felaktig konstruktion av huset, felaktiga elinstallationer eller en nergrävd oljetank på tomten. Det kan också vara nedgrävda rör som läcker, felinstallerat avlopp eller att det saknas en fuktspärr bakom kaklet i badrummet. Nån sån är kunnig inom området? Vi köpte för ett halvår sedan ett hus från slutet på talet.

När allt är på plats brister ett rör i golvet och man måste börja om. Därför är det viktigt att kontrollera grunden innan man renoverar. Vi erbjuder den tjänsten. Vi filmar ert avlopp med en speciell kamera för att ta reda på statusen på era avloppsledningar. Vi ser dolda fel som kommer bli ett problem i framtiden . För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upp- täcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig.

Säljaren ansvarar dock för dolda fel , det vill säga sådana fel i fast- igheten som. Reklamation och preskription. Säljaren bär ansvar för dolda fel i fastigheten i tio år efter tillträdet.

Detta innebär att köparen måste ha reklamerat fel senast tio år efter tillträdet. Köparen kan dock inte utan vidare vänta i tio år från tillträdet med att reklamera fel som han upptäckt eller borde ha upptäckt tidigare än så. Tredje artikeln om dolda fel Trots att bostadsrätter idag ofta kan kosta lika mycket eller mer än många. Det som inland kan vara värt att låta en fackman kontrollera är själva badrummet, att ledningar för vatten, avlopp installerats korrekt samt fasta elinstallationer och . Säljaren har undanhållit uppgifter – kan jag häva affären och begära skadestånd för svek? Fel med avlopp och elinstallationer – hur kräver jag ersättning av säljaren?

Referensfall: Husköpare – ersättning dolda fel.