Uncategorized

Dagvatten stenkista

Vad behöver du tänka på när du ska bygga en stenkista för dränerings- och dagvatten. Vi har samlat våra frågor från våra besökare så du kan undvika problem. En primitiv och gammeldags variant av dagvatten dränering är att ha en stuprörsförlängare.

VIDEO: En ökande nederbörd kombinerad med tillproppade, gamla stenkistor leder till fler och fler översvämningar och ökar behovet av nya och större stenkistor. Detta gör att en större del av nederbördsmängderna bildar dagvatten istället för.

Ett annat sätt är att anlägga en stenkista på lämplig plats, stuprör förses med löv- rens och rörledning till stenkistan. Dagvattnet rinner vidare via. Stenkistan utföres av fiberduksinne- sluten makadam eller . Dräneringen runt huset kommer att mynna i en stenkista.

Vår husleverantör föreslår att vårt dagvatten ska tas om hand via utkastare med vattentunnor, men vi är mer inne på att leda dagvattnet till stenkistan. Hur mycket kan stenkistan ta emot? De flesta hus i närheten ser ut att ha . Koppla till kommunalt dagvatten eller stenkista ?

Mikroorganismerna väljer att fästa sig på ytan av de tusentals nättrådar . Varför kan dagvatten vara ett problem ? En stenkista är ett fördröjningsmagasin som består av en grop som fylls . En lättmonterad modul om 1l absorberar upp till av volymen vilket är 4-ggr mer än en traditionell stenkista och en mindre grop krävs vilket dramatiskt minskar kostnaden för grävarbetet. En modul klarar upp till m² takyta. Dess robusta utförande gör att ytan ovanpå kan trafikeras. LOD står för lokalt omhändertagande av dagvatten. Infiltrationsmagasin öppnas i nytt fönster , fördröjningsmagasin, stenkista och makadammagasin är olika ord för nästan samma sak.

Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvattnet infiltreras och fördröjas. Därför behöver du anlägga ett infiltrationsmagasin på din tomt. En liten del av vårt dagvatten leds ner i grannens stenkista. Vid vårt garage finns en brunn, som samlar upp dagvatten från garageinfarten samt från ett av stuprören från . Ett sätt att avleda dagvatten är att lägga ner en dagvattenkassett i plast under markytan.

Kassetten väger inte så mycket och är enkel att installera. Flera kassetter kan användas beroende . Numera är det vanligt att gropen till stenkistan kläs invändigt med fiberduk eller liknande för att förhindra att den slammar igen utifrån.

I stenkistan utmynnar avloppsrör, till exempel för regnvatten och dränering. LOD innebär att du som fastighets- ägare tar hand om dagvattnet från din fastighet lokalt på din fastighet. Vattnet fyller ut hålrummen. Ett annat alternativ är att anlägga en stenkista bestående av sten eller makadam.

Här finns enkla tips på hur du kan separera dagvatten från spillvatten. Om inte gräsmattan klarar större vattenmängder kan det behövas ett litet stenmagasin eller en stenkista under markytan som filtrerar ut vattnet i gräsmattan. I första hand rekommenderas att dagvatten tas om hand på den egna tomten ( kallat LO ”Lokalt omhändertagande av dagvatten ”) – exempelvis genom infiltration i stenkista , uppsamling i tunna eller genom att vattnet leds från huset via utkastare och stuprörsslang eller ränndalsplattor (se exempel HÄR).

Ingrid Andersson från Landskrona berättar att hon numera slipper betala en del av vattenräkningen. Jag har haft en stenkista i trädgården i år. Då är det inte rätt att NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, ska ta betalt för dagvatten från min . Regn- och smältvatten från hustak och gator som inte infiltreras i jorden samt vatten från husgrundsdräneringar och framträngande grundvatten som rinner från torg,.

Det kan du enkelt åtgärda genom att avleda vattnet med utkastare på gräsmattan eller på annat sätt med till exempel en så kallad stenkista.