Uncategorized

Co2 släckare

CO- släckare ger en helt ren släckning utan saneringsbehov och är därför lämplig vid släckning av bränder i elektrisk utrustning, serverrum och liknande. Passar även för offentliga miljöer såsom sjukhus. Koldioxidsläckare kan även användas i eldfarliga vätskor. Släckare med koldioxid som släckmedel är avsedda för släckning av brand i vätskor, gaser och i elektriska utrustningar.

Eftersom släckning med koldioxid ger en ren släckning är dessa släckare särskilt lämpliga för användning i miljöer som kök, laboratorier, ställverk, finmekanisk industri, . Denna släckare har flera namn såsom co- släckare eller kolsyresläckare, den rätta benämningen är dock klodioxidsläckare eller co- släckare , då det är just koldioxid (co2) som är släckmedlet.

Generellt kan man säga att valet av släckmedel i stor grad bestäms av den verksamhet som utförs på platsen, eller utifrån vilka . Dafo kolsyresläckare ger ett effektivt skydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Permalex kolsyresläckare ger ett effektivt skydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. DAFO CO- SLÄCKARE MODELL ”CORE”.

Jämför priser och läs recensioner på Larm och Säkerhet. Dokument Brandsläckare COCore. Välkommen till PriceRunner!

Brandsläckare (även kallad handbrandsläckare) förekommer i ett antal versioner, beroende på vad för slags brand den är avsedd för. Släckare finns i klass A (för fibrösa bränslen), B (vätskeformiga bränslen), C (gasformiga bränslen) och F ( matfett och matolja).

Det finns även en klass D (magnesium och andra metaller) . Nu har man införskaffat sig en kilos cosläckare. Gängan på flaskventilen, passar den direkt mot t. Eller funkar det med syrgasregulator från gassvets? Eller måste man ha en speciell kran på flaskan?

Jag har fått tag i en flaska som har en rattkran och inte en sån där . Vid Heta Arbeten krävs minst 2st kg pulversläckare med lägst klass 34A 233BC. En skumsläckare släcker effektivt bränder i brandfarliga vätskor så som bensin och olja etc, men kan även användas vid klass A-bränder, dvs bränder i organiskt material som trä, papper, textiler m. Eftersom en skumsläckare ger minimala efterskador är den lämplig i alla offentliga miljöer. Släckare som uppfyller dessa krav får förses med F-symbolen som anger att de klarar fettbränder.

Ett måste för alla kök med fritöser. Traditionellt har vi i Sverige använt kolsyresläckare för skydd av kök. Släckartekniskt har COmånga brister: Kyleffekten är låg trots att kolsyresnö har en temperatur av –grader C, bara en.

Men jag tror att man skall ha någonting som tränger undan syret, COär säkert väldigt bra, men det gäller väl att motorrummet är tillräckligt tätt för att det skall ha . Komplettera ditt hem med en brandsläc. Tänker bygga en tryckluftskanon och vill till detta använda en släckare som lufttank. Känner dock ingen som besitter en sådan.

Vart tror ni man kan få tag på en som ändå ska slängas? Vattensläckare och pulver kanske?

Dessa är väl inte endast ett tomt kärl utan har en massa krafs i sig? Köp extinguishing agents hos Würth. Gasen leder inte heller ström .