Uncategorized

Byggkeramikrådets branschregler

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och behörig entreprenör. BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. BBV 10:ersätter BBV 07:1.

Branschregler för kakel och klinker i våtrum.

Reglerna är framtagna av. Det är BKR som är ansvarig utgivare av och hanterar den svenska . Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. EM Platt AB har vi uppnått högsta standard på service och mätning av vår framgång kan göras av de kunder som arbetat med oss. De kunder som använt våra toppmoderna tjänster som bygger på en omfattande och aktuell kunskap rekommenderar oss ofta.

Vad innebär behörigheten? De statliga minimikraven har av byggbranschen kompletterats med mer detaljerade branschregler för golv- och vägg-konstruktioner i våtrum. För Foxor AB är det självklart att arbeta fackmässigt,dvs följa de striktare branschreglerna.

Vi är ett behörigt företag. VVS-installatörerna har gett ut branschreglerna Säker Vatteninstallation. Utbildning om dessa ges till montörer och arbetsledare. Unidrain uppfyller kraven i Boverkets Byggregler, BBR.

Såväl av plattsättningsentreprenörer som önskar få behörighet att arbeta efter våra . Behörig entreprenör – JM perSSOn. Ansvarsförsäkring i Länsförsäkringar. Företaget är medlem i PER ( plattsättningsentreprenörers riksförening).

Företaget utfärdar efter avslutat tätskiktsarbete ett kvalitetsdokument, bilaga A till BBV. Vi ser till att Du som kund får arbetet utfört enligt . Objekt Spinnakern Brf Notudden . För att kunna erhålla ett våtrumscertifikat krävs att du genomgått vissa kurser, för att få de kunskaper om regler . Som våtrum betraktas utrymmen där golv– och väggytor helt eller delvis utsätts för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten. Har tilldelats behörighet för utförande av arbeten enligt.