Uncategorized

Brandslang munstycke

Det flexibla brandslang munstycket producerar en stark, koncentrerad vattenstråle med en räckvidd på meter. Tillverkad i högkvalitativt aluminium, kan. Tack vare en 180° vridströmställare, är munstycket enkelt att ändra från en koncentrerad va.

Dimstrålrör med ställbar sprutbild från fast till spridd stråle. Brandarmatur Strålrör, dimmunstycken, kopplingar, klokopplingar m. Brandposter och centrumslangrullar.

Brandskåp och poster samt slangrullar. Strålrör Multifire Strålrör med hög driftsäkerhet och lång livslängd. Slang industri – Kopplingar – Klokopplingar och spolmunstycke. Gummiklätt reglerbart munstycke med plastbelagt handtag. Starkt och greppriktigt manöverhandtag.

Den patenterade mekanismen för avstängning och val av stråle har lätt gång vid alla tryck. Distinkta lägen anger rätt inställning. Strålröret ger en kraftig, väl samlad sluten stråle med god kastlängd.

Löstagbart munstycke ger mm stråle. Fast munstycke ger mm stråle. Vår målsättning att alltid ha ett komplett sortiment inom brandskyd arbetsskydd och industriförnödenheter. Tyvärr får allt inte plats på vår hemsida, kontakta oss så hjälper vi dig. Vatten släpptes på och motorsprutans varvtal ökades tills det bestämda munstyckstrycket nåtts.

Munstyckstryck, pumptryck och flöde. Water fog applicator = vattendimrör, vattendimspridare (”L”-formad rörpipa av metall vars långa ben kan kopplas till en brandslang ). Dual purpose nozzle = kombinationsmunstycke, tvåfunktionsmunstycke. OBS att det inte finns någon standard för hur dimbilden ska se ut.

Nozzle = strålrör, munstycke. På mindre fiskefartyg saknas ofta munstycket eller spolslangen saknar koppling för munstycket. Vissa fartyg (små fiskefartyg) har spolslang istället för brandslang , kravet är här samma vad avser längd på slangen som för en riktig brandslang.

Finns i kort eller långt utförande. Försedd med provtryckningsnippel för att underlätta provtryckning av slangen.