Uncategorized

Brandsläckare vatten

Några tips på var jag kan hitta? En vattensläckare sprutar vatten , ibland tillsammans med något ytspänningssänkande medel. Den används till okomplicerade bränder, men har till stor del ersatts av modernare och mer effektiva släckare.

Släckarens vattenstråle är ganska samlad och dropparna stora. Vattnet släcker därför genom att bränsleytorna . Bränder i matolja med hög temperatur är livsfarligt att släcka med vatten.

Detta leder till återantändning om man inte lyckas kyla fettet tillräckligt. Särskilda fettbrandsläckare, med för brandtypen . Klassifikationen visar vilka typer av bränder som kan släckas. Det finns även brandsläckare med andra bokstavskombinationer, men de är mer avsedda för industrilokaler. Inom varje klassifikation finns sedan flera olika typer av släckmedel att välja mellan, alla med sina för- och nackdelar. De vanligaste är pulver-, vatten -, . Brandsläckare med vatten.

Släckningen sker genom förångning. Den maximala förångningen är.

Det gäller bränder i syntetiska inredningsmaterial, . Skumsläckaren är fylld med filmbildande skum blandat med vatten , vilket vid släckning ger en tvållödderliknande hinna. Dessutom förhindrar skummet återantändning. Det finns flera olika typer av brandsläckare som använder olika ämnen för släckningen.

Generellt kan man säga att pulver- och skumsläckare är de bästa allroundsläckarna. Rent släckmässigt rekommenderas pulversläckare för hemmiljö, främst beroende på att de är: släckeffektiva . Skumsläckare använder vatten utspätt med en kemikalie som gör att den kan användas även mot vätskebränder. Både vatten och skum är elektriskt ledande och man bör därför dra ur sladden till elektriska apparater innan man släcker.

Det finns skumsläckare som är godkända för släckning mot brand i elektrisk utrustning . Glödbrandpulver är det vanligaste släckmedlet. Det släcker de flesta brandtyper och har hög släckeffekt. Nackdelen är att pulver försämrar sikten och i vissa miljöer är svårsanerat. Används vid brand i fibrösa material.

Det kan vara livsfarligt att försöka släcka heta oljor med vatten. Jämför priser och läs recensioner på Larm och Säkerhet. Vatten med inblandad skumvätska. Välkommen till PriceRunner!

En brandsläckare går bara att använda en gång.

Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten. Den svenska standarden för handbrandsläckare är en gemensam europeisk standar SS-EN 3-7. A-släckare innehåller vatten , skum . När drivgaspatronen öppnas strömmar gasen ner i skumpatronen. Fördelen med dessa släckare är att skummet förvaras i koncentrat och på så vis har längre livslängd och bättre släckeffekt när det väl ska användas. Skummet pressas ut och blandas med vattnet.

Släcker endast brand i fibrösa material (trä, naturfibertyger, papper m.m.). Släcker brand i alla typer av inredningsmaterial, kemikalier (trä, tyger, papper, plaster, oljor m.m.). Man kan också kväva elden med hjälp av brandsläckare med koldioxi pulver eller skum. Kylning där man försöker sänka temperaturen så att den kommer under antändningstemperaturen, t. Förutom kylningseffekten får man även en kvävningseffekt genom att vatten förångas.

Olika typer av brandsläckare. SkuSläcker i trä, papper, textiler, vätskor och oljor. Pulver: Släcker i trä, papper, textiler, vätskor, oljor och el-utrustning. Kolsyra: Släcker i vätskor, oljor och el- utrustning .