Uncategorized

Biovac reningsverk

Teknologin som används är baserad på en naturlig och biologisk reningsprocess. Biovac reningsverk har funnits i över år. I Sverige har vi funnits i över år. Våra kunder är allt från enskilda hushåll till statliga myndigheter som Statens.

Installera minireningsverk på tomten, pris och kostnad för markarbetet.

MINIRENINGSVERK FÖR NORDISKT KLIMAT. Våra minireningsverk finns för både nedgrävning och placering inomhus. Samtliga anläggningar är CE -märkta . Dom har flertalet lösningar på reningsverk både för nedgrävning och.

Detta gör anläggningen mycket lämplig vid skiftande belastning. Moduluppbyggnaden gör det enkelt att utvidga reningsverket. Stockholm och Västra Götalands län följande uppdrag: Länsstyrelserna i Skåne,.

Stockholms och Västra Götalands län skall i samarbete med intresserade.

Efterpoleringen ska vara fylld med Filtralite enligt tillverkarens anvisningar vid inkopplingen av anläggningen. Gäller för följande modeller: BiovaC FD5N. Det orenade avloppsvattnet samlas upp i en mottagningsdel. Därifrån pumpas avloppsvattnet till reaktorn där reningen startar.

Hela reningsprocessen sker ostört i reaktorn och därmed är processen lätt att övervaka . Bra Miljöteknik Sverige Ab (BMS). BMS är etablerat i Uddevalla där lager och försäljning sker ifrån. Vi har representanter och egna servicetekniker som täcker hela Sverige. Arbetsområde: Reningsverk för avloppsvatten.

Dimensionering från Pe . Så långt jag förstår är det endast minireningsverk som kommunen godkänner där skyddsnivån är hög. Vi är även certifierad servicetekniker för ditt avlopp från Biovac. Arctic Bygg utför all fastighetsservice för ditt hus eller fastighet.

Vi utför tillsyn och underhåll av ditt reningsverk. Kontakta oss för mer information om serviceavtal. I denna broschyr berättar vi kort om vår syn på några av de vanligaste avloppslösningarna och varför vi har valt att arbeta med reningsverk från Biovac.

Dessutom ger vi råd och tips kring hur du investerar i en avloppslösning som är hållbar både för din ekonomi och för miljön.