Uncategorized

Biologiska toaletter

Den är miljövänlig, luktfri och går att anpassa efter era egna behov. Er bästa investering – tillverkas helt i rostfri plåt som borgar för en livslång, enkel och problemfri användning. Konventionell vattentoalett. I multrummet samlas avfallet i en stor behållare under toaletten där det bryts ner biologiskt.

Multrum kallas ibland för stor biologisk toalett.

Systemet kan även ta hand om det komposterbara hushållsavfallet. Varför biologisk toalett till hushållet ? En biologisk toalett ger ett naturligt kretslopp av näringsämnen. Den förbrukar inget färskvatten. Det är viktigt i skärgårdsområden med vattenbrist.

I den isolerade förmultnings-behållaren bryts organiskt avfall ner . Säckar passande till l latrintunna eller mindre.

Lättnedbrytbar i komposten. Biologiskt nedbrytbara säckar för latrintunnor. Bestäm toalettstolens läge i toalettrummet och placera stolen på önskad plats. Kolla upp var eventuella bjälkar och väggar är belägna så de ej är i vägen för montaget. Kontrollera att utrymmet under huset är tillräckligt stort för den behållare ni valt.

Rita ut konturen av stolens . Inbunden i dekorerat pappband och i nyskick. Porto 35:- (rabatterat, istf 42:-). En vägledning för dig som fun. Specialmull till biologiska toaletter Mull till kompostering av toalett-, trädgårds- och hushållsavfall Teknisk information VolyL Innehåller: fräst. Sanitetstorv är en specialprodukt för biologiska toaletter.

Biotoalettstart tar även bort dålig lukt. Det en utvald blandning av ljus torv och kutterspån som effektivt suger upp fukt och binder lukt. Torv har en enastående förmåga att ta upp fukt och reducera lukt.

Torvens stora uppsugningsförmåga och dess låga pH-värde gör att dålig lukt inte uppstår.

Ibland är det ekologiska toaletter, och då måste man läsa bruksanvisningenföratttareda på hur sorteringen av papper i de olika hinkarna ska gåtill och vadman sen skahälla ut för spånvaroch varför det överhuvudtagetär viktigt med biologiska toaletter. Det brukar vara en teckning påväggenöverhela näringskedjan. Toaletter, Avfallshantering, Kompost,.

Små system kännetecknas av att toalett och kompostering monteras i en och samma konstruktion som placeras direkt på toalettutrymmets golv. Valet är vanligtvis relaterat till det fysiska utrymme du har – hur ofta accepterar du att rensa och till vilket pris du kan acceptera. En variant av biologiska toaletter är .