Uncategorized

Baga easy med biotank

Minireningsverk BAGA bioTank. BAGA bioTank är ett komplett minireningsverk för hög skyddsnivå som tål att jämföras. Här får du bästa prestanda ur miljösynpunkt med fosforrening och ett mycket högt hälsoskydd.

Tack för att du har valt en BAGA bioTank. Var noga med att följa anvisningarna och spara detta dokument för framtida konsultation med BAGA.

BioTank ersätter infiltrations- eller markbädden helt. En bioTank tar mycket liten plats och kan anläggas nästan överallt. Besök oss på Jordbrukets dag den 2:a juli. Efterföljande bio- steg med hygienisering, antingen bestående av.

Tank , markbädd eller infiltrationsbädd med. Fri frakt och leverans till dörren – vvs-klimat. Baga Easy 5-hushåll med biotank.

Komplett reningsverk bestående av slamavskiljare med reningsutrustning. Peketet innehåller st slamavskiljare och st Biotank grundpaket. BioTanken ersätter infiltrations- eller markbädden helt. I biotanken sprinklas vattnet över en biobädd som är optimalt syresatt.

Biomassan livnär sig på avloppsvattnet och binder den . Våtvolum slamavskiller (m³), : 5. Slamavskiljare med färdigmonterad reningsutrustning. När man har BioTank är det hela fem! Flockningstillsättare – Utlopp från slamavskiljare – Retur tillbaka till slamavskiljare – Spridare för biomodul – Utlopp från biotank till dike etc. Biotanken är lättplacerad – Tar liten plats jämfört med det utrymme som krävs för en markbädd. Provtagningsmöjlighet – Biotanken har ett integrerat.

Välkommen att besöka vår Nätbutik. BAGA Easy grundpaket för hushåll. Du kan köpa baga easy 5-med biotank hos VVS-klimat. Tillståndet är förenat med följande villkor:.

Dette er en viktig funksjon for fjerning av bakterier og rest- organisk stoff.

Bio Trap och Bio Trap C5. Topas Classic, Topas Plus. May tekniskt möjliga att integrera i den planerade bebyggelsen. För rening av BDT- vatten (gråvatten) föreslås två alternativa reningssystem, BAGA.

Easy med Biotank ( BAGA ) eller FANN IN-DRÄN Biobädd (FANN), vilka båda klarar hög skyddsnivå. Systemen är speciellt anpassade för miljöer med högt grund-. Den enkle måten å rense avløpsvann.

Forurensningsforskriften” fra Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF), tidligere SFT. Installationsanvisningar och .