Uncategorized

Baga easy biotank

Minireningsverk BAGA bioTank. BAGA bioTank är ett komplett minireningsverk för hög skyddsnivå som tål att jämföras. Här får du bästa prestanda ur miljösynpunkt med fosforrening och ett mycket högt hälsoskydd. BioTank ersätter infiltrations- eller markbädden helt. En bioTank tar mycket liten plats och kan anläggas nästan överallt.

BAGA Easy – Det enkla sättet att rena avloppsvatten.

Tank , markbädd eller infiltrationsbädd med. BAGA -anläggningar som installerats enligt anvis- ningarna och ingår i ett . Efterföljande rening sker med markbäd infiltration eller bioTank. Baga Easy 5-hushåll med biotank.

Komplett reningsverk bestående av slamavskiljare med reningsutrustning. Komplett färdigmonterat reningsverk bestående av slamavskiljare med reningsutrustning. BioTanken ersätter infiltrations- eller markbädden helt.

Biomassan livnär sig på avloppsvattnet och binder den . I biotanken sprinklas vattnet över en biobädd som är optimalt syresatt.

Våtvolum slamavskiller (m³), : 5. Fri frakt och leverans till dörren – vvs-klimat. Besök oss på Jordbrukets dag den 2:a juli. Slamavskiljare med färdigmonterad reningsutrustning.

Biomoduulit sijoitetaan yleensä suoraan kaivannon imeytyspinnan päälle. Biotank (saatavissa – taloutta varten). In accordance with the Construction. För rening av BDT- vatten (gråvatten) föreslås två alternativa reningssystem, BAGA. Systemen är speciellt anpassade för miljöer med högt grund-.

Tillståndet är förenat med följande villkor:. Bio Trap och Bio Trap C5. Topas Classic, Topas Plus. Välkommen att besöka vår Nätbutik. Du kan köpa baga easy 5-med biotank hos VVS-klimat.

Reningsverk Easy Gmed biotank Komplett för ett hushåll. Alla rättigheter förbehålles.