Uncategorized

Backventil till avlopp

De flesta nationella byggnadsföreskrifter kräver att åtgärder vidtas för skydd av byggnader där sådana returflöden kan förekomma. Skyddar din fastighet mot bakflöde i avlopps- eller dräneringsrör. Ventilen är särskilt lämpad för : . Jag ska lägga om avloppet snart och funderar på att sätta in en backventil.

Vi har källare, medan grannen som vi kommar att dela avlopp med har platta.

Versionen till vänster där ligger normalt bollen på en pinne så avloppet kan rinna förbi lätt men när dagvattnet kommer in fel väg så ska bollen följa med och flyta upp å täta till så att inget dagvatten kan passera till huset. Versionen till höger där är tänkt att så fort man spolar i huset så trycker spolvattnet på . Backventil avlopp – VVSbutiken vvsbutiken. Här har vi samlat alla våra backventiler ! Hitta rätt komponent redan idag! Wapro Access är en komplett tillsynsbrunn Ø4med anslutningar DN11 1och 160mm. Den kan installeras på avlopp -, dränering-, och dagvattenledning.

Sätt stopp för översvämmade källare.

Ett rejält ösregn kan göra det kommunala avloppsnätet till en ödesdiger ende. I stället för att leda bort vattnet börjar nätet trycka in stora mängder avloppsvatten via lågt belägna golvbrunnar i ert hus. På några minuter är översvämningen ett faktum. Lyckligtvis är det enkelt. Med en muff tillverkad i PP med klaff i PP klädd i rostfritt syrafast stål.

Logga in för att se prisuppgifter. Se till att inga andra avlopp ( exempelvis från toaletter eller duschar) än det som kommer från källarplanet finns uppströms om backventilen. Manuellt avstängningsbar golvbrunn.

Självstängande golvbrunn. Pumpning av dräneringsvatten. Använd inte avloppet som sopnedkast. Bromölla Vatten lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

Vi lämnar i detta häfte information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om de förebyggande åtgärder man kan vidta för att öka skyddet mot . Klaffbackventil med fullt genomlopp för vätskor och gaser. Särskilt lämplig för användning inom vatten och avlopp.

Snedställd gummerad klaff. Bygglängd enligt EN 558-serie 48. Dricksvattengodkänd enligt W270. Utförande, anslutning PE 50mm. Egen benämning Svensk, LPS backventil avlopp 50mm.

Tillverkarens produktsida, – . Backklaffbackventil för tryckavlopp.