Uncategorized

Backventil dagvatten

Det finns flera omständigheter som ökar risken för denna typ av översvämning, bland annat om fastigheten ligger nära ett vattendrag eller i ett område med hög grundvattennivå, eller om avloppet är kopplat till ett system som även hanterar dagvatten. Terana Backventil är en enkel och mycket säker lösning för detta problem. Tillverkarens artikelnummer, WS240-55-304.

Tryck/Flöde/Temp, 5m baktryck, ej applicerbart. Funktion, för avlopp-/ dagvatten. Därför hade vi på Wapro en sak i åtanke när vi uppfann WaStop backventil för nästan år sedan; ett automatiskt skydd som fungerar direkt. Hårdgjorda ytor och parkeringsytor.

Dagvatten från hårdgjorda ytor skall i de flesta fall fördröjas ytligt genom fördröjningsmagasin. På stora parkeringsytor, ytor för transport av farligt gods eller där ytorna är mycket förore- nade, skall dessutom slam- eller oljeavskiljare finnas. En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil och tillåter bara vattnet att strömma i en riktning. Brunnen kan stå emot ett tryck av.

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa dräneringsvattnet. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till . Uponor Infra levererar lösningar för omhändertagande av dagvatten. Pumpning anses vara det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet. För att ytterligare skydda sig mot översvämning kan man med fördel installera en backventil efter pumpen. Imprint Uppförandekod Användarvillkor Integritetspolicy Leverantörspolicy . Hur är det med husets dränering , går det till samma ledningar , är det separata ledningar för VA och dagvatten , vad händer då med mycket vatten i gatan , kommer det in och blöter ner din grund på huset , är det då samma ledning ut blir det väl skitvatten tillbaka.

Detta är klart ett kommunalt problem , för . Kessel 1mm backventil till dagvatten , 1-klaff, modell 72.