Uncategorized

Backspolningsfilter

Här finns hela sortimentet från små plastsilar till automatiska backspolningsfilter för fiberrikt bakvatten. Den här typen av filter används till vatten med låga koncentrationer av förorenande ämnen. Filterelementen skall bytas åtminstone var 6:e månad för att bibehålla en hög säkerhet med avseende på bakterietillväxt.

Backspolningsfilter : Förorenade ämnen avlägsnas från filterelementet med hjälp av en backspolningsprocess . Eigenbrodt AB levererar högkvalitativa industrikomponenter, service . Isokinetisk filtrering och backspolning.

Den koniska formen av filterelement tillåter ett jämnt flöde med resultatet av en låg tryckförlust och en fullständig rening av elementen. Fördel: mindre backspolningscykler, mindre backspolningsförlust. Fraktfritt till hela Sverige av VVS varor! Lenzing CanFil – filtrering ner till µm. CanFil är ett helautomatiskt system som filtrerar kontinuerligt enligt ytfiltreringsprincipen.

Bortfiltrerade partiklar fastnar antingen på en metallfiberduk eller på ett kilformat filterelement. När man uppnår förutbestämd partikelmängd startar en backspolningscykel. Egenskaper och tillämpning av helt automatiska backspolningsfilter.

Automatiska Back Flush Filters i en mängd olika industriella produktionsprocesser har blivit alltmer utbrett, vilket är dess egna fördelar är oskiljaktiga. För industriella användare är effektiv energieffektivitet, intelligent design, full automation . Idag är HYDAC Process Technology GmbH i en ledande position med service och försäljning över hela världen. Lednings- och silkorgsfilter i enkel- . Easy Clean-BHW För varmvatten upp till 70° C. Detta är en digital publikation som presenteras genom E-MAGIN. Specialisten på slamförtjockning. Ansökan avser anläggande av avloppsanläggning med: □ WC och bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

WC till sluten tank och BDT till separat behandling. Anmälan avser: □ Anläggande av avloppsanläggning med BDT. Anslutning av ytterligare hushåll eller verksamhet . Den som gjort en analys av sitt vatten och hittat surt eller hårt vatten , höga järn-, mangan-, nitrat- och salthaltföroreningar kan installera olika reningsfilter. Vissa filter monteras direkt på kranen, men deras reningsförmåga är inte speciellt hög.

Avluftningscentralen består av ett mekaniskt backspolningsfilter som även innehåller en automatisk avluftning. Den integrerade påfyllningsenheten består av en avstängningsventil, reduceringsventil, manometer, återsugningsskydd och en avtappningsanslutning. Insexskruvar med tillhörande nyckel inkluderas).

Samlingslokal eller annan lokal.

Beskriv verksamheten: Antal personer som mest : ………………………………………………………………. Luftning av avloppsstam sker:. Nyckelord förknippade med detta företag. MEDLEMSNYHET – Ny generation av kontroll för automatisk backspolningsfilter. Jag bifogar nedan ikryssade bilagor till min ansökan: Bilaga 1. Avloppsanläggningens utförande.

En enkel situationsplan kan beställas från vår kundtjänst. På mässan visar vi en rad produkter avsedda för industriellt underhåll och service. Vi visar utrustningar för olje- och ackumulatorservice, miljöfilter, vattenavskiljare, handmätningsinstrument samt backspolningsfilter för processvatten. Några exempel med Arkal Backspolande Automatfilter för vatten.

Partikelfilter som förebygger korrosion i ledningsnätet. Reducera trycket och Spara vatten. Minskning av vattentrycket från.

Helautomatisk silrengöring med timer timmar, veckovis, månadsvis och varannan månad.