Uncategorized

Avloppsteknik

Vårt Totalkoncept som innefattar, teknik, metodik, dokumentation och underhållsplanering lämpar sig väl för alla fastighetsägare med en långsiktig syn på sitt ägande. Avloppsteknik är ett högspecialiserat företag. Vår primära uppgift är att förlänga livslängden i befintliga system, och återskapa . Bolaget skall bedriva rensning av avloppsystem, slamsugning samt energibesparande åtgärder i flerfamiljshus samt idka därmed förenlig verksamhet.

Förra året gick företaget med vinst.

Det sitter fler kvinnor än män i styrelsen. Företaget har anställda och omsätter 1miljoner. I närmare bestämt sju år har jag, Jonas Palm arbetat för en rad olika rörfirmor. Vattenförsörjnings- och avloppsteknik. Här på avloppsguidens tekniksidor hittar du information om avloppslösningar för din fastighet.

Exempel på hela avloppssystem. Dessa uppfyller minst normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för små avlopp. Olika delar i ett avloppssystem.

Det här är kursen för dig som önskar en orienterande genomgång av avloppsreningsteknik, begrepp och regelverk. Under denna tredagarsutbildning ger vi dig som deltagare en övergripande introduktion till kommunal avloppsvattenrening. Vi går igenom hur avloppsvatten.

Vill du få tillgång till hela artikeln? Nationalencyklopedin, avloppsteknik. Här hittar du alla våra kurser inom avlopp och miljö. Det finns kurser både för dig som är nyanställd och dig som har jobbat i VA-branschen några år.

Under december och januari har det trillat in fler expertsvar som rör små avlopp. Här är länkar till frågor och svar. Ja, registrerad för F-skatt. Efter genomförd kurs skall studenten kunna: – redogöra för vatten- och materialflöden i samhället, behovet av hållbar utveckling, återvinning och återanvändning.

Tidigare har kommunerna ställt krav på en viss teknik, ofta slamavskiljare och infiltration. Nu är kraven istället mer inriktade på funktion. Fastighetsägaren eller entreprenören får då föreslå en lösning som klarar kraven.

Detta är i enlighet med rekommendationer från Havs- och vattenmyndighetens Allmänna . Vi gör VA- utredningar och projekterar, fyller i ansökningshandlingar till kommunerna och gräver. Vi har valt att inte knyta oss till någon specifik tillverkare eller leverantör men går gärna på deras produktutbildningar och förevisningar för att lära oss mera.

Ordet avloppsteknik kan stå för många saker. När det gäller avloppsteknik från GPA står det för enkelhet, kvalitet, pålitlighet och miljötänkande. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att hitta lösningar inom avskiljare, pumpstationer och bakvattenskydd för att skydda miljön och skapa en hållbar lösning för .