Uncategorized

Ansluta stuprör till markrör

Jag har byggt en Attefallstuga på fritidstomten förra året. Den står i en sluttning och har sadeltak, så det finns två stuprör , ett för varje. Att vattenavrinningen fungerar är mycket viktigt för att skydda husets stomme och insida från nederbör tillsammans med taket är hängrännorna och stuprörens uppgift att transportera bort regn- och smältvatten.

Det är viktigt att man INTE ansluter stuprören direkt till dräneringsrören. Detta då man vill undvika att leda förbi dessa stora mängder vatten precis intill husgrunden.

Som bilden till vänster så förnämligt visar är det viktigt att man inte kopplar på regnvattnet på dräneringsrören. Det här är produktsidorna för stuprör och dess tillbehör som direkt ansluter till stuprör. Kom ihåg att stuprörets krympta del enbart används för att skarva rör.

Alla våra detaljer som passar till rör är gjorda för att passa utan den krympta delen, dvs. I de fall det inte är möjligt att lösa dagvattnet lokalt med LOD kan fastigheterna ibland ansluta sig till det allmänna dagvattennätet. Ett sätt att ta hand om regnvattnet från taket är att använda stuprör med utkastare och ränndalsplattor av betong.

Vik sedan ned mitten av den sågade kanten med en tång. Använd ej vinkelslip för upptagning av hålet .

Självrensande lövsil som används som anslutning till stuprör. Brunnsutkastaren används för att leda ut vattnet ur stupröret ner i ett markavlopp, bör kompletteras med renstratt eller en självrensande lövsil. Passar rördimensionerna och mm. Perkolationsbrunn 40 PP. Specialbrunnarna produceras från projekt till projekt, där våra vanliga konfigurationer inte passar och kan fås från små anslut – ningsdimensioner upp till 800 . Stuprörsanslutning Gummipropp för nedrörsanslutningar till markrör.

Med gumminippeln kan stuprör 5 och 90mm anslutas till ett 110mm rör. STUPRÖRSANSLUTNING MELLAN 5790MM TILL 110MM MARKRÖR. Att montera hängrännor och stuprör säkrar huset mot regn och smältvatten. Här visar Martin Timell hur du gör.

Monteringen kan du göra själv. Anslut 2-meter vanligt markrör och koppla på detta på lämplig längd dräneringsrör (4-meter) Är det lerjord låt då röret mynna i marknivå och du kan köra gräsklipparen rakt över alternativt låt den mynna ut i något buskage. Det mesta eller allt vatten kommer att fördelas ut längs dräneringsröret. Alltför fuktig trädgårdsjord gör att växter vantrivs och till och med dör. Ett par enkla , men för den enskilde småhus ägaren påtagliga exempel på störningar är den hårda sammanpackning av marken som följer på nästan alla byggen och den koncentrerade ström av regn och smältvatten som via stuprören leds ner från taken.

För servis- och slussventil med Esco teleskopgarnityr.

Pragma markrör med en muff SN Pipelife. Lättviktsrör i dubbelväggskonstruktion tillverkade enligt nordiska kvalitetskrav INSTA-CERT, Nordic Poly Mark. Levereras med tätningsring i kvalitet EN681-1.