Uncategorized

Al ko säkerhetskoppling

Den första säkerhetskopplingen med fyra friktionsbelägg. Fler länkar och kategorier. Därför är det självklart.

Båda säkerhets dragen har ett smidigt en hands . Kulkoppling med stabilisator, bromsklossar, passar till både Alko och Peitz kopplingar. Med en stabilisator från Alko eller Wintherhoff du ökar säkerheten.

Om du föredrar en stabilisator ( kränings koppling ) från Alko eller Wintherhoff är en smakfråga och delvis en fråga på vilket underrede som husvagnen är byggd på. Erstätter tidligare röd modell, visas på bild 4. Den ingår i draganordningen till ett släp som förbindelse- länk mellan släpet och dragfordonet. När kopplingen anslutits och stabiliserats med. AL – KO säkerhetskoppling för dragkula.

Låset är certifierat och godkänt av SSF i klass 3. Varje rörelse på vagnen hörs tydligt och är mycket störande. Kommer mig att tänka på en gammal roddbåt).

Kulan är putsad och rengjord med T-sprit inför varje resa. Snabba leveranser över hela Sverige! Vi ska presentera tre viktiga element på husvagnen som Al – Ko har utvecklat. Det första är AKS säkerhetskoppling. Husvagnen kan få sladd eller börja pendla och kränga, kanske p. Om du dessutom håller för hög fart finnes det inte något som stabiliserar den mycket.

Trycket på friktiosbeläggen är upp till 300Nm. Minskar risken för pendling och krängning. AKS måste inte stå med i släpfordonets papper. Optionell: Al – KO Stöldskydd: Insticklås, Safety Compact, silver och Safety . Det er sammen fremgangsmåde man skal bruge til Alko.

Safety kopplingslås är certifierade av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) som då garanterar full säkerhet, både när släpvagnen är kopplad till bilen eller när den står parkerad. Safetylåset är ett stöldskydd som låser kulkopplingen och blockerar kulkopplingens fästbultar så det inte går att . Förslitningsindikator Kopplingsindikator Integrerad Soft-dock. Motverkar nigningar och pendelrörelser hos ekipaget. Ger en snabbare stabilisering av .