Uncategorized

Afriso nivålarm

Nivålarm baserade på termistorteknik. VA-ALERT är ett fulltankalarm för slutna avloppstankar men kan även användas i andra applikationer t ex högnivålarm i brunnar, pumpstationer eller liknande. Enheten är baserad på växelströmsteknik vilket minimerar . Mycket vanlig larm som funnits länge på marknaden. Batteridrivet larm med års batteritid larmar vid svagt batteri.

Elektronikenheten har inbyggd reläkontakt. Alarm apparat och VA- givare, kabellängd m, inkl transformator. Givarlängd: 3mm, justerbar.

Dessa typer av nivålarm används vanligast när man vill få en lju ljus eller sms larm när vätskan har nått en viss förinställd nivå. Vissa larm kan man även koppla till eget. Fraktfritt till hela Sverige av VVS varor!

Trådlöst nivålarm för slutna avloppstankar. Inklusive transformator för nätdrift. Växlande potentialfri reläutgång. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Alarmapparat får ej slängas i hushållsopor, utan ska hanteras som elektronikskrot. Utförande, 5m kabel, med givare. Egen benämning Svensk, Afriso OSA nivålarm inkl givare 5m. Tillverkarens produktsida, – . Produktnamn, AND VA-Alarm.

Funktion, för avloppcistern. Reläenhet för externt nivålarm en växlande och en slutande potentialfri kontakt. Typ: Reläbox fulltankslarm. Logga in för att se prisuppgifter. Avrundat till hel förpackning.

Den valda artikeln har blivit ersatt. Välj butik för att se lagerstatus för butiken. Afriso Ema presenterar VA-Alert W, ett trådlöst fulltankalarm för slutna avloppstankar.

Det har låg installationskostnad eftersom ingen grävning behövs och passar därför eftermarknaden, menar Afriso Ema. OSA är ett EX-klassat fett- och oljeavskil-.